Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Преподаватели


Методично обединение на  началните учители

Председател Членове
Емине Шевкъ Кадирова - Нермин Ахмед
- Виждан Сали
- Рефие Ибрахимова
- Валентина Пенева

Методично обединение на  учителите по
Хуманитарни науки

Председател Членове
Веселка  Цанкова Великова - Светлана Борилова
- Катя Иванова
- Теодора Ангелова
- Вечия Халил
- Неджмия Салиева
- Аляйдин Сали
- Ахмед Хюсеин

Методично обединение на  учителите по
природо-математически и обществени науки

Председател Членове
Марияна Жендова - Емине Халил Осман
- Нилюфер Хилмиева Сабриева
- Сезда Мустанова Хюсеин,
- Фатме Османова
- Румяна Борисова Цветкова
- Зейля Юсуф Салиева

Методично обединение на  учителите по
технически предмети

Председател Членове
Ахмед Хюсеин Мехмед - Тамер Неджиндинов Кямилов
- Хамид Хилмиев Халимов

Методично обединение на възпитателите

Председател Членове
Михаил Жечев Милев - Радинка Иванова Атанасова
- Севинч Сами Ахмед
- Росица Христова
- Татяна Пенчева Дочева
- Димитър Минков Димитров