Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Преподаватели


Методично обединение на  началните учители

Председател Членове
Нермин Ахмед - Емине Кадирова
- Севим Мехмед
- Шукрие Салимова
- Виждан Сали
- Рефие Ибрахимова

Методично обединение на  учителите по
Хуманитарни науки

Председател Членове
Теодора Ангелова -
- Катя Иванова
- Сибел Ахмедова
- Орхан Кърджалиев
- Неджмия Салиева
- Аляйдин Сали
- Недиме Хасанова
- Елица Стаменова
- Невин Мустан

Методично обединение на  учителите по
природо-математически и обществени науки

Председател Членове
Тамер Кямилов - Емине Осман
- Айсел Мехмед
- Сезда Хюсеин
- Нилюфер Сабриева
- Румяна Цветкова
- Зейля Салиева
- Шенай Хюсеин

Методично обединение на  учителите по
технически предмети

Председател Членове
Тамер Кямилов - Гьонюл Мустафова
- Хамид Халимов

Методично обединение на възпитателите

Председател Членове
Петина Стоянова - Валентина Пенева
- Радинка Атанасова
- Севинч Саами
- Росица Христова
- Емине Саами
- Димитър Димитров