Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Преподаватели


Методично обединение на  началните учители

Председател Членове
Шукрие Салимова - Нермин Ахмед
- Виждан Сали
- Рефие Ибрахимова
- Севим Мехмед

Методично обединение на  учителите по
Хуманитарни науки

Председател Членове
Веселка  Цанкова Великова - Теодора Ангелова
- Катя Иванова
- Сибел Ахмедова
- Вечия Халил
- Неджмия Салиева
- Аляйдин Сали

Методично обединение на  учителите по
природо-математически и обществени науки

Председател Членове
Нилюфер Сабриева - Емине Осман
- Айсел Мехмед
- Сезда Хюсеин,
- Шенай Хюсеин
- Румяна Цветкова
- Зейля Салиева

Методично обединение на  учителите по
технически предмети

Председател Членове
Тамер Кямилов - Сезда Хюсеин
- Хамид Халимов

Методично обединение на възпитателите

Председател Членове
Татяна Дочева - Радинка Атанасова
- Ивелина Иванова
- Росица Христова
- Димитър Димитров