СУ "Никола Йонков Вапцаров"
с. Венец, обл. Шумен

Ръководство

   Селиме Кърджалиева
 Директор на СУ "Н. Й. Вапцаров"