СУ "Никола Йонков Вапцаров"
с. Венец, обл. Шумен

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

    Просветната дейност в тази част на Делиормана бележи своето начало още през 70-те години на XIX век. За жителите на с. Венец /тогавашното с. Кьоклюджа/ 1904г. е паметна, защото тук се открива храм на духовността.

    Първите десетилетия на XXв. се помнят със съществуването на турско частно училище, помещавало се след 1928 г. на две места, в двете махали на селото. Часовете по български език, българска история и българска география са се водели на български език. Момчетата и момичетата са били разделени в отделни класове. Преподавал е само един учител.

 

След това последователно се оформят две училища – българско и турско.

През учебната 1945/1946 г. към началното училище с. Венец се открива прогимназия с първи /днес пети/ клас. 1947/1948 учебна година то става пълно основно до III /днес VII/ прогимназиален клас. Към него заработва и общежитие за 35 деца, прехождащи от близките села. Издръжката се поема от родителите и общината.

През 1959/1960 г. когато излиза решението на Окръжния народен съвет за съвместно обучение на български и турски деца. Двете училища с Указ на Министерския съвет се обединяват. През 1961г. се разкрива VIII клас.

Несгоди, недоимък, пожари, но училището винаги оцелява.

През септември 1975 г. е направена първа копка за построяване на нова  учебна сграда. Автор на проекта е арх. Божана Острева. 1.02.1982 г. е първият учебен ден в новото модерно училище, а официалното откриване на светлия, просторен дом на знанието е на 11.07 същата година.

От 1.09.1983 г. Основното училище прераства в Единно средно политехническо  училище „Н. Й. Вапцаров” с обучение от I до X клас. През 1991 г. се сформират две паралелки IX клас с професионална насоченост в направленията „Оператор в шевното производство” и „Кулинар-готвач”, а малко по-късно –  професионална паралелка „Администратор - документалист”.

Днес сме Средно общообразователно училище от I до XII клас с непрофилирано обучение. Това е нашето училище и то става все по-хубаво и уютно.

В хуманното и благородно дело да просветляваш младите души се включват много всеотдайни и достойни учители.

Част от богатата история на училището са имената, които е носило учебното заведение. Първоначалното е назовано с името на големия турски прогросивен поет Назъм Хикмет. След това Основно училище „Иван Вазов” и се стига до учебната 1959/1960 г., когато е преименувано „Никола Йонков Вапцаров”.