СУ "Никола Йонков Вапцаров"
с. Венец, обл. Шумен

Контакти

 

СУ "Н. Й. Вапцаров"

 адрес: с. Венец, община Венец, област Шумен

ул. Васил Левски № 2

телефон: 05343 20 40

e-mail: info-2700069@edu.mon.bg