СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Обществен Съвет

 

  1. Гьонюл Илхан Али - председател
  2. Мелекбер Февзи Мехмед - член
  3. Велидже Наджиева Баки - член
  4. Фатме Аптула Сали - член