СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

Училищен съвет на училището

 

 1. Аксел Ахмедов Шабанов- 1а клас
 2. Тулиса Дениз Юнуз - 2 клас
 3. Мелих Мехмед Ахмед - 3 клас
 4. Ялчън Саметов Ясимов - 4а клас
 5. Емир Емрах Хюсеин - 4б клас
 6. Ипек Саметова Бекирова - 5 клас
 7. Здравко Емилиев Маринов - 6 клас
 8. Елиф Ширхонова Исуфова - 7 клас
 9. Шанел ЛевентоваШевкетова - 8 клас
 10. Есра Еролова Тефикова - 9 клас
 11. Невин Ерканова Еминова - 10 клас
 12. Джерен Ерджанова Тахсинова - 11 клас
 13. Алеся Дениз Юнуз - 12 клас