Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.


Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в IV клас, VII клас и X клас

Дати за провеждане за на Националното външно оценяване в IV клас:
  • Български език и литература - 27.05.2020 г.

  • Математика - 28.05.2020 г.Дати за провеждане за на Националното външно оценяване в VII клас:
  • Български език и литератута - 9.06.2020 г.

  • Математика - 11.06.2020 г.
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 17.06.2020 г.
Дата за провеждане на Националното външно оценяване в Х клас:
  • Български език и литератута - 9.06.2020 г.
  • Математика - 11.06.2020 г.
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 17.06.2020 г.
  • Оценяване на дигиталните компетентности /по желание на ученика/ - 15.06.2020 г.-19.06.2020 г.