Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в IV клас, VII клас и X клас

Дати за провеждане за на Националното външно оценяване в IV клас:
  • Български език и литература - 27.05.2021 г. начало 10:00 часа

  • Математика - 28.05.2021 г. начало 10:00 часаДати за провеждане за на Националното външно оценяване в VII клас:
  • Български език и литератута - 16.06.2021 г. начало 09:00 часа

  • Математика - 18.06.2021 г.
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 17.06.2021 г. начало 09:00 часа
Дата за провеждане на Националното външно оценяване в Х клас:
  • Български език и литератута - 16.06.2021 г. начало 08:00 часа
  • Математика - 18.06.2021 г. начало 09:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 17.06.2021 г. начало 09:00 часа
  • Оценяване на дигиталните компетентности /по желание на ученика/ - 11.06.2021 г.- 15.06.2021 г.