Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.


Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в IV клас, VII клас и X клас

Дати за провеждане за на Националното външно оценяване в IV клас:
  • Български език и литература - 27.05.2024 г. начало 10:00 часа

  • Математика - 28.05.2024 г. начало 10:00 часаДати за провеждане за на Националното външно оценяване в VII клас:
  • Български език и литератута - 19.06.2024 г. начало 09:00 часа

  • Математика - 21.06.2024 г. начало 09:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 20.06.2024 г. начало 09:00 часа
Дата за провеждане на Националното външно оценяване в Х клас:
  • Български език и литератута - 10.06.2024 г. начало 08:00 часа
  • Математика - 12.06.2024 г. начало 08:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ - 11.06.2024 г. начало 11:00 часа
  • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности /по желание на ученика/ - 14.06.2024 г.,по график в две сесии- 9,00 и от 14,30 часа