Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.


Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2023/2024 година за:

- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;

- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2023/2024 г.

Наредба № 11 от 01. 09. 2016 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити в сила и през учебната 2023/2024 г.)

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 17.05.2024 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 20.05.2024 г., начало 08:30 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 06.02.2024 г. - 21.02.2024 г.

 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 16.05.2024 г.

 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 16.05.2024 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 16.05.2024 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 07.06.2024 г.

Сесия август-септември

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 22.08.2024 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 23.08.2024 г., начало 08:30 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 26.06.2024 г. - 11.07.2024 г.
 • .
 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 21.08.2024 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - 21.08.2024 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 05.09.2024 г.