Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.


Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2019/2020 година за:

- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;

- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 г.

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от учебната 2019/2020 г.)

Наредба №11 от 1.09.2016г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити(изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г.)

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 20.05.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 22.05.2020 г., начало 08:00 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 04.03.2020 г. - 17.03.2020 г.

 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2020 г.

 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18.05.2020 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2020 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 16.06.2020 г.

Сесия август-септември

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 27.08.2020 г., начало 08:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 28.08.2020 г., начало 08:00 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 01.07.2020 г. - 14.07.2020 г.
 • .
 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 24.08.2020 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - 24.08.2020 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 10.09.2020 г.