Официален сайт на СУ "Никола Йонков Вапцаров"
село Венец, област Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.


Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2022/2023 година за:

- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;

- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2022/2023 г.

Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила и през учебната 2022/2023 г.)

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити(изм. и доп., бр. 70 от 9.09.2011 г.)

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 19.05.2023 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 23.05.2023 г., начало 08:30 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 06.02.2023 г. - 21.02.2023 г.

 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2023 г.

 • Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 18.05.2023 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 18.05.2023 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 09.06.2023 г.

Сесия август-септември

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 24.08.2023 г., начало 08:30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 25.08.2023 г., начало 08:30 ч.
График на дейностите
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 26.06.2023 г. - 07.07.2023 г.
 • .
 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 23.08.2023 г.

 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - 23.08.2023 г.

 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 08.09.2023 г.